Rekommendationer för utvärdering av armerade betongplattor

Lastkapaciteten hos brobaneplattor är ofta avgörande för befintliga broars bärförmåga, men underskattas som regel med dagens bärighetsberäkningar. I ett tidigare forskningsprojekt för Trafikverket har en strategi för bärighetsberäkningar utvecklats baserat på successivt förbättrade strukturanalyser. Med denna strategi har högre bärförmåga och bättre förståelse av konstruktionernas respons kunnat påvisas för brobaneplattor av armerad betong med hjälp av förfinade analysmetoder baserade på olinjär finit elementmetod. Även om dessa analysmetoder är mer avancerade än vad som vanligtvis används idag är de ändå lämpliga för användning i praktiken vid bärighetsutredningar.

I projektet tas rekommendationer för verksamma konstruktörer fram för hur förbättrade bärighetsutredningar av brobaneplattor av armerad betong kan utföras genom förbättrad strukturanalys med finit elementmetod. Rekommendationerna kommer att vara i enlighet med standarder och etablerade handböcker, och kommer att möjliggöra högre bärförmåga och längre livslängd för många broar. De kommer därför att bidra till en mer resurseffektiv och hållbar förvaltning av våra broar, med stora ekonomiska besparingar och minskade koldioxidutsläpp. Rekommendationerna kommer att presenteras i en handbok och genom korta utbildningar.

Startdatum 2018-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 01 maj 2021.