Region och kommuner i balans?

Sverige präglas av ökande regionala skillnader i inkomst, utbildning, hälsa, arbetsmöjligheter och välfärdsservice. Skillnaderna är som allra störst inom regioner med snabb urbanisering. Detta forskningsprojekt undersöker hur en sådan utveckling adresseras i Västra Götalandsregionen, genom en delstudie av regionalpolitik och utvecklingsplanering. Avsikten är att jämföra den regionala utvecklingspolitiken, som baseras på en frivillig överenskommelse och som i hög grad syftar till att stödja Göteborgs utveckling som regional kärna, med de inom VGR ingående kommunernas egna utvecklingsplaner och förhoppningar. Projektet syftar till att öka kunskapen om ojämn geografisk utveckling, liksom att stärka perspektivet kring social hållbarhet.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 09 jan 2020.