Reduktion av personbilars luftmotstånd genom vakkontroll och optimering

Målet med projektet är att öka kunskapen om fysiken bakom vakens struktur för personbilar, utveckla numeriska provmetoder för att mäta, kontrollera och optimera vaken samt skapa nya koncepter för sänkning av luftmotstånd. Eftersom en tredjedel av luftmotståndet på personbilar kommer från vaken bakom bilen finns det en stor potential för förbättring i området.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-01-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.