Reduktion av mikroföroreningar från avloppsvatten med aerobt granulärt slam

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2021-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-02-28

Sidansvarig Publicerad: ti 21 sep 2021.