Reduktion av kurvskrikljud från tåg

Startdatum 2012-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-05-31

​Kurvskrik är ett högt, tonalt ljud, som kan uppstå vid kurvgång av spårfordon – särskilt i snäva kurvor.  Projektets målsättning är att öka förståelsen för genereringen av skrikljud och att undersöka möjligheterna att minska både sannolikheten och amplituden av skrikljud genom att modifiera utformningen av hjul och spår.  I synnerhet utvecklas en förenklad ingenjörsmodell för att förutsäga både förekomst och amplituder av kurvskrik.

Projektet består av fyra delar: i) vidareutveckling av en existerande modell som togs fram i CHARMEC doktorandprojektet VB10 ii) validering av modellen; iii) en utförlig studie för att identifiera essentiella parametrar som påverkar kurvskrik och iv) undersökning av möjligheterna att minska kurvskrik.
 
Kurvskriksmodellen som utvecklas i projektet är formulerat i tidsplanet.  Den tar hänsyn till dynamiken av hjul och räl och inkluderar avancerade modeller för kontaktmekaniken. Tonvikt läggs på friktionsmodelleringen som är centralt för beräkningen av kurvskrik.
 
 
Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik i forskargruppen Vibroakustik. 
 
Detta projekt är relaterat till CHARMEC VB12 Samverkan tåg-spår vid höga frekvenser.
 
Nyckelord: Kurvskrikljud, samverkan hjul-räl, kontaktmekanik, friktion, friktionsinstabilitet, ingenjörsmodell, minskning av buller
Projektdeltagare

​Projektledare
Wolfgang Kropp
Astrid Pieringer

Projektdeltagare
Ivan Zenzerovic
Wolfgang Kropp
Astrid Pieringer

Kontaktpersoner
Wolfgang Kropp
Astrid Pieringer

Externa parter i projektet
​Bombardier Transportation
Interfleet Technology
SL
Trafikverket
Chalmers styrkeområden
​Transport
​CHARMEC

Sidansvarig Publicerad: ti 23 aug 2016.