Rebo: Strategier för hållbar renovering - fokus på perioden 'folkhemmet'

Projektets mål är att utveckla integrerade strategier för hållbar renovering av kulturellt och socialt värdefull bostadsbebyggelse från folkhemmet (1945-1960). Kunskapen om dess bestånd är sämre än kunskap om yngre bestånd både vad gäller teknik och ovärderliga immateriella värden. Målet är att visa att hänsyn kan tas till socio-kulturella värden vid ombyggnad av dessa bestånd utan att kompromissa miljö- och energimål genom att ta fram scenariomodeller som integrerar värdering av arkitektonisk kvalitet, resurs- (energi, material) och monetära flöden ur ett livscykelperspektiv, boendekvalitet, och med hänsyn till genomförbarhet (teknisk, ekonomisk, boende acceptans mm). Ett begränsat antal parametrar som beskriver materiella och immateriella värden av beståndet kommer att identifieras och scenarior provas på verkliga fall. Projektet syftar till att öka teoretisk/ vetenskaplig kunskap samtidigt som handlingskunskap skall tas fram som passar ägare/förvaltare, arkitekter men även vänder sig till beslutsfattare i industrin och riktlinjeskapare inom kommun och myndighet. Resultatens överförbarhet på andra byggnadsbestånd nationellt och internationellt skall utvärderas. En arena för aktivt samarbete med industripartners kommer att följa projektet med syftet att stärka konkurrenskraften för hållbar samhällsutveckling, finna former för samverkan mellan forskning och industri, överbrygga kunskapsgap mellan professionella aktörer och aktörsgrupper samt öka implementering av kunskap.

Samarbetande organisationer

 • Göteborgs Stadsmuseum (Offentlig, Sweden)
 • Stena Fastigheter AB (Privat, Sweden)
 • Hyresgästföreningen (Non profit, Sweden)
 • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
 • Centrum för management i byggsektorn (CMB) (Centrumbildning, Sweden)
 • AB Stockholmshem (Privat, Sweden)
 • Ramböll AB (Privat, Denmark)
 • Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) (Akademisk, Switzerland)
 • Poseidon (Privat, Sweden)
 • White Arkitekter (Privat, Sweden)
 • Peab Sverige, Göteborg (Privat, Sweden)
 • Halmstad Fastighets AB (Övriga, Sweden)
 • Technische Universität Wien (Akademisk, Austria)
 • Framtiden (Privat, Sweden)
 • Bengt Dahlgren AB (Privat, Sweden)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2010-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.