Re:EL - Initial systemdemonstration av regionala elektrifierade logistikflöden

Syfte och mål: För första gången ska Scania, Volvo, logistik- samt nät- & energioperatörer demonstrera full-elektriska batterilastbilar för regional trafik i Mälardalen och Västra Götaland. Projektet ska också förbereda för en storskalig systemdemonstrator med flera regionala logistikflöden, cirka 100 batterielektriska lastbilar samt stödjande laddinfrastruktur i Mälardalen, Västra Götaland och Skåne. Häri innefattas bl a att en systemarkitektur och utvecklingsprocess som möjliggör en god och och succesivt utökad funktionalitet för en storskalig systemdemonstration skall tas fram.
Förväntade effekter och resultat: - Antaganden kring den initiala systemdemonstratorn jämförs med verklig operation - Processer som förhindrar spridning av affärskritiska data vid systemutveckling respektive drift & som upprätthåller konkurrens enligt gällande lagstiftning - Utvecklingsplaner för systemmodeller - Aggregerade krav på den stora systemdemonstratorn, bl a kundfunktioner, affärsförutsättningar & samhällsnytta, omsatta i interoperabla skalbara arkitekturer, moduler, & gränssnitt - Planer för drift och datamonitorering av den stora demonstratorn med detaljerad ekonomisk uppföljning.
Upplägg och genomförande: REEL kommer löpa mellan 2020-11-05 till 2021-12-31 med en total projektbudget om 30,1 MSEK. Projektet kommer bedrivas i fyra vertikala samt två horisontella arbetspaket. Inom de två vertikala arbetspaketen AP1a-b kommer demonstration av elektrifierade regionala logistikflöden inklusive drift av fordon och relaterade tjänster ske. I AP2a-b kommer kartläggning för storskalig systemdemonstration av elektrifierade regionala logistikflöden i tre regioner ske. Inom AP3 ska projektet definiera beslutsunderlag för en interoperabel systemarkitektur och utvecklingsprocess.

Samarbetande organisationer

  • Dagab Inköp & Logistik AB (Privat, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Lindholmen Science park, Closer (Privat, Sweden)
  • Vattenfall (Privat, Sweden)
  • DHL Freight (Sweden) AB (Privat, Sweden)
  • EVBox Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-11-05
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 08 feb 2021.