ReCyCol: Reversibla färgningsprocesser för en hållbar textilindustri

För att sätta grunden till utvecklandet av en ny hållbar färgningsprocess designad för återvinning, är målet med projektet att definiera var forskning och industri för textilfärgning (och avfärgning) befinner sig idag, både i Sverige och internationellt. Målet med steg 1 är också att initiera en bra dialog genom hela textilkedjan, från tillverkare till slutanvändare, återvinningsföretag och administrativa auktoriteter (myndigheter, branschorganisationer, samarbetsorgan etc.) för att tillsammans urskilja nyckelaspekter för en lyckad fortsättning i steg 2.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Okänd, Sweden)
  • Envirostripp Chemicals (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Borås (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Borås (Utgivare, Sweden)
  • TEKO (Övriga, Sweden)
  • Almedahls (Privat, Sweden)
  • FOV Fabrics (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-08-14

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.