ReBo Strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd - fokus på perioden 'folkhemmet' (1940-60)

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Idag saknas verktyg för beslutsfattande och utformning som tar hänsyn till och kopplar samman kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala värden vid energieffektivisering genom ombyggnad av flerbostadshus. Det finns därför en stor risk att oersättliga värden går förlorade i äldre bebyggelse t.ex. genom att man byter ut byggnadsdelar med god hållbarhet och högt estetiskt värde mot delar med kortare livslängd. Syftet med ReBo-projektet är att ta fram strategier för beslutsunderlag vid ombyggnad av bostäder från folkhemsperioden, ca.1940-1960 som integrerar beslut om miljöprestanda, energieffektivitet, och ekonomi med kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala värden. Det kan t.ex. vara checklistor, riktlinjer, dokumentationsmetoder, etc. Strategierna vänder sig främst till byggherrar, ägare och förvaltare av dessa bestånd men även till arkitekter, konsulter, hyresgästrepresentanter, samt beslutsfattare och tjänstemän vid utveckling av riktlinjer bland kommuner och myndigheter. Projektet lägger vikt vid implementeringsfrågor som berör både frågor av teknisk och ekonomisk karaktär men även frågor som berör brukarnas förväntningar och acceptans av förändring, ny teknik och eventuellt ändrade vanor.

 
Projektet är också en del i det Europeiska projektet Re_Co_Re inom nätverket Eracobuild. 

ReBo studieresa 2012 till Köpenhamn (bildspel)Projektledare
​Liane Thuvander, liane.thuvander@chalmers.se tekn. Dr., Byggnadsbeståndsstudier och GIS
Projektdeltagare

​Paula Femenías, tekn. Dr., Hållbar innovation och implementering i byggsektorn,

Pär Meiling, tekn. Dr., Bostadsförvaltning och dokumentationsstrategier,

Birgit Brunklaus, tekn. Dr., Renovering och miljöanpassad bostadsförvaltning,

Kristin Andersson
Annika Danielsson
Anna Sofia Wannerskog
Externa parter
​Bengt Dahlgren AB
Bostadsbolaget AB
Familjebostäder AB
Halmstad Fastigheter AB
Hyresgästföreningen
Koncernen Framtiden AB
Peab
Ramböll AB
Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Stadsmuseum Göteborg
Stena Fastigheter AB
White Arkitekter AB
Västra Götalandsregionen
 
Nyckelord
​folkhemmet, hållbar renovering, renoveringsstrategier, transdisciplinär
Formas BIC inom det europeiska nätverket Eracobuild samt alla externa partner, CMB och Bebo.

​Projekt:

Scanning Lab,
MiljöGIS för byggnadsbestånd,
Re_Co_Re http://www.recore.info/

Master thesis inom Master Programmet “Design for Sustainable Development” , Chalmers Arkitektur:

Qian Wang: New in old. Sustainable transformation of Västra Torpa, alla:, Chalmers University of Technology, 2012
Wenyue Gao & Peng Zhang: Sustainable renovation projects of residential buildings. 5 examples in Austria, 2011
Wenxuan Zhang & Jingjing Song: Beyond Green, 2011

Sidansvarig Publicerad: to 01 okt 2015.