Rättsallokeringens betydelse för hållbar miljöteknisk utveckling

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-08-31
Syftet med detta projekt är att göra en kritisk granskning av betydelsen av olika typer av rättsallokering (t.ex. i en värdekedja), vad avser äganderätter, patenträtter, licensrätter och utsläppsrätter för en hållbar miljöteknisk utvecklings- och innovationsverksamhet.
Kontaktperson

Ove Granstrand

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.