Rättvisa i planeringen

Denna studie ansluter till forskningsprojektet ’Migrationens ojämna geografi’ med stöd från Mistra Urban Futures, VGR, Göteborgs stad och Skaraborgs kommunalförbund. Från 2016 gäller att alla kommuner skall kunna ordna bostad till nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Ambitionen med lagen är att den skall ge en mer rättvis fördelning av nyanlända. Syftet med studien är att granska hur tre kommuner har hanterat sitt ansvar, och vilka konsekvenser den nya lagen har fått gällande rumslig inkludering av nyanlända. Är det rimligt att dra slutsatsen att lagen har lett till ökad rättvisa?

Startdatum 2018-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jun 2018.