Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltning

Landskap som uppfattas som vildmark eller natur är i själva verket ofta präglade av kultur. De rymmer omfattande spår och lämningar från olika rörelser. Dessa utgör vad som bör betraktas som ett kulturarv: rörelsearvet. Rörelsens landskap har formats historiskt genom vandring, jakt, arbete, friluftsliv, turism och idrott, och i nutid då efterfrågan på miljöer för rörelse, träning och upplevelser växer. Vi vill formulera en utvidgning av landskapets kulturarv genom en av dess mest definierande verksamheter, rörelsen till fots. Arvet är fysiskt i form av stigar, leder och påverkan på växtlighet, men det är också ett lokalt minneslandskap av stor betydelse för hur landskapet förstås

 

Övriga projektdeltagare: Sverker Sörlin (KTH, projektledare), Katarina Saltzman (GU, projektmedarbetare).

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-30

Finansieras av

  • Riksantikvarieämbetet (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 20 jun 2019.