RESPIRE: Rethinking the management of unexpected events for resilient and sustainable production

 I det treåriga RESPIRE-projektet avser vi att undersöka, utveckla och överföra kunskap mellan sektorer och företag om krisförberedelser och hantering av oväntade händelser som påverkar produktionen.  

Samarbetande organisationer

  • HELP Logistics (Non profit, Germany)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Försvarshögskolan (Akademisk, Sweden)
  • TSS (Privat, Sweden)
  • EQpack AB (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Marcus Komponenter AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-11-15
Slutdatum 2024-11-15

Sidansvarig Publicerad: ti 25 jan 2022.