Tillförlitliga uppskattningar av åtgärdskostnader inom förorenade områden (REMCOST)

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Enveco Miljöekonomi AB (Privat, Sweden)
  • Statens Geotekniska Institut (SGI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.