RECLAIM av näringsämnen - digitalisering av ett samarbetsspel för ökat kretslopp

En stor utmaning för sanitetssektorn är att hantera avloppsvatten ansvarsfullt och öka resursåtervinningen (SDG 6.3). Målet med projektet är att sprida kunskap om möjligheterna med kretsloppsanpassade avloppsystem och ge planerare ett verktyg för att stödja nödvändig omställning och öka samarbetet mellan olika aktörer. Ett forskningsprojekt har utvecklat ett s.k. ’serious game’ – RECLAIM – som ett verktyg för att stödja planerare att utforska nya system för avlopp, både vad gäller fysisk infrastruktur och organisationer. För att bättre kunna sprida spelet behöver det göras digitalt. Vi kommer att ta fram prototyper av digitala verktyg som kan användas i kombination med spelet RECLAIM, och även användas som ett alternativ när fysiska möten inte är möjliga. En sådan prototyp är en simulering av flöden av näringsämnen, så att spelare kan visualisera konsekvenserna av olika systemlösningar och gemensamt utforska framtida möjligheter. Projektet kommer att hålla fyra utbildningar av tränare som kan använda och sprida spelet vidare (i Uganda & Sverige). Goda exempel på användning av spelet och lärandet av kretsloppslösningar kommer att filmas och göras till korta filmer. Det digitaliserade spelet och filmerna kommer att vara tillgängliga gratis och spridas på sociala medier. Vi är ett brett team av experter inom avloppshantering, kretsloppsanpassning, deltagande i planeringsprocesser, digitala visualiseringar, och kommunikation med erfarenhet från film och utbildning.

Samarbetande organisationer

  • Makerere University (Akademisk, Uganda)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2022-06-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: sö 06 nov 2022.