REACH – Accesshantering i real-tid i intermodala godstransportsystem (FIFFI)

Projektet ämnar möjliggöra avancerad, digital interaktion i realtid mellan infrastruktur/facilitet och fordon i syfte att effektivisera intermodala godstransportsystem genom dynamisk accesshantering och guidning. Tänkta användare är aktörer inom intermodala transportsystem såsom åkerier och terminaloperatörer som med befintlig digital teknik uppnår nya nyttor inom miljö, säkerhet och konkurrenskraft. Förväntade effekter och resultat REACH avser att leverera resultat på flera plan: 1. Inom ramen för en industridoktorandtjänst kommer ett intermodalt transportsystem att studeras, uppgraderas och utvärderas med avseende på uppnådda nyttor (effektivitets-, säkerhets- och hållbarhetsmässiga). 2. Visa, med en demonstrator, hur små aktörer med små medel kan uppnå stora nyttor genom en målmedveten exploatering av redan installerade (och betalda) IKT-system. Detta kommer att göras i Jernhusens terminal i Årsta. 3. En licentiatuppsats.

Samarbetande organisationer

  • Jernhusen (Privat, Sweden)
  • Ahréns Container & Trailer (ACT) (Privat, Sweden)
  • Fordonskomponentgruppen (FKG) AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Consenso (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • EVRY (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.