RAMSSES - Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships

Projektet RAMSSES har målsättningen att möjliggöra godkännande av avancerade material i den europeiska sjöfartsindustrin. För att uppnå detta kommer projektet att demonstrera fördelarna med de nya materialen på tretton industriledda och marknadsdrivna demo-fall längs hela processkedjan från komponenter till integration på fartyget. Dessa demon kommer att nå en hög teknisk mognadsgrad, TRL mellan 6 och 8. Teknisk prestanda samt livscykelkostnad och miljöpåverkan kommer att bedömas och godkännas av specifika expertgrupper som följer gemensamma förfaranden och teststandarder. Testprogrammet kommer att baseras på riskbedömningar och utformas för att ge bredast möjliga användning av befintliga testresultat och ge underlag för kommersiellt godkännande utanför projektet. Testdata och erhållna erfarenheter kommer att göras tillgängliga i central kunskapsdatabas som möjliggör snabb kvalificering och godkännande av liknande marina applikationer i framtiden.

I samarbete med andra initiativ, kommer RAMSSES att bidra till bildandet av en material-innovations-plattform som även inkluderar tekniköverföring från andra branscher.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2017-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.