Rätt utformad LED-belysning för bättre synkvalité

Projektet syftar till att studera hur LED belysningens speciella fördelar ska kunna utnyttjas för att optimera synkvalitet, dels för alla, dels särskilt för personer med sämre syn än normalt. Moderna ljuskällor som LED, ger unika möjligheter att styra både ljusbild, ljusspektrum och intensitet. Denna flexibilitet möjliggör belysningsmiljöer med låg energianvändning och god synkvalitet, men hänsyn måste tas till det mänskliga ögats egenskaper och begränsningar, så att bländningsproblem minimeras och synbarhet maximeras.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-02-28
Projektet syftar till att studera hur LED belysningens speciella fördelar ska kunna utnyttjas för att optimera synkvalitet, dels för alla, dels särskilt för personer med sämre syn än normalt. Moderna ljuskällor som LED, ger unika möjligheter att styra både ljusbild, ljusspektrum och intensitet. Denna flexibilitet möjliggör belysningsmiljöer med låg energianvändning och god synkvalitet, men hänsyn måste tas till det mänskliga ögats egenskaper och begränsningar, så att bländningsproblem minimeras och synbarhet maximeras.

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.