Övergång till framtidens transportsystem: Planering av flera nivåer för autonoma fordon

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-01-01

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.