Kvaliteten på hållbara byggnader - Hur hållbara byggnader påverkar de anställdas komfort, hälsa och produktivitet i kontorslokaler

Startdatum 2012-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-10-31

Målet med forskningsprojektet är att påvisa den påverkan som hållbara kontorsbyggnader har på hälsa, nöjdhet och arbetsprestationer hos de som använder byggnaden. Cirka 50 procent av de anställda i Schweiz arbetar inom tjänstesektorn, och en majoritet av dem arbetar på kontor. Byggnadernas påverkan på de som arbetar där berör därför en stor andel av de anställda i Schweiz. De organisationer som ingår i projektet ska utveckla konkreta åtgärder för hur framtida fastighetsföretag kan anpassa sig både till de ekologiska och de ekonomiska aspekterna av hållbarhet, samt uppnå kriterierna för social hållbarhet. Därför riktas fokus inte enbart på optimering av fastigheter, utan man kommer även att undersöka byggnader i relation till användarna. Resultaten från undersökningarna ska sammanfattas till en vägledning för planering och drift av hållbara byggnader. Konkreta åtgärder ska föreslås, som att betrakta effekterna av design, konstruktion, renovering och drift, så att fördelarna med hållbara byggnader kan tillämpas på bästa möjliga sätt.Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi inom styrkeområdet Samhällsbyggnad.

Nyckelord: Hållbart byggande, välbefinnande, prestationer, hälsa, kontorsbyggnad, mätningar, anställda

Projektdeltagare
Prof. Holger Wallbaum
Prof. Lukas Windlinger, Zurich University for Applied Sciences Wädenswil, Switzerland
Externa parter i projektet
Helsana, ZKB, CS, UBS; Ernst Basler + Partner, Witzig, BKW
Chalmers styrkeområde
Samhällsbyggnad
Commission for Technology and Innovation, Switzerland, CHF 618’725

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.