QUALICHeCK logotyp

Mot förbättrad efterlevnad och bättre arbetsutförande för byggnader med hög prestanda

Utmaningarna med att implementera nära-nollenergibyggnader och uppnå målen med avseende på andelen förnyelsebar energi är enorma. Det finns flera anledningar att ifrågasätta tillförlitligheten på energideklarationerna av byggnader samt förbättra arbetsutförandet. För att åstadkomma en förändring krävs samverkan mellan myndigheter och andra nyckelaktörer, liksom ett brett stöd från allmänheten. QUALICHeCK svarar mot dessa utmaningar genom att: - identifiera problem i förhållande till dagens byggprocesser - lyfta fram goda exempel med lättillgängliga och tillförlitliga ingångsdata - ge förslag på förbättrat arbetsutförande - mer effektiva ramverk för efterlevnad - göra relevanta nyckelaktörer medvetna och involverade.

Startdatum 2014-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-28

Finansieras av

  • Europeiska kommissionen (EU) (Offentlig, Belgium)

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.