Quad Band infraröd detektor baserad på Graphene / Silicon heterostruktur

Syftet för genomförbarhetsstudien är att genom en ny typ av fotodetektor baserad på grafen, som medger samtidig detektion av flera olika infraröda våglängdsband, öka kapabiliteten för Termografiinspektion och oförstörande provning av metalliska material. Detta i projektparten GKNs tillverkade jet- och rymdmotorkomponenter, och i andra industriella och kommersiella applikationer. Målet för genomförbarhetsstudien är en experimentell verifiering av en förenklad detektorprototyp, samt att utföra simuleringar av multibanddetektering för valt applikationsfall. Utifrån detta bedöms potentialen för fortsatt utveckling av detektorn.


Detektorn avser möjliggöra Termografisystem med förbättrad kapabilitet för automatiserad inspektion av metalliska material. Detta medger en kostnadsreduktion för tillverkning och inspektion, vilket gynnar GKN och andra industriföretag. Positiva miljöeffekter kan förväntas genom reducerad användning av fluorescerande vätskor för penetrantinspektion (FPI), om Termografi skulle kunna användas istället som kontrollmetod. Projektet skulle även främja samarbetet mellan universitet, industri och SMF och medge en snabbare omsättning av forskningsresultat i industriellt bruk.


Genomförbarhetsstudien kommer att utföras av tre aktörer, där GKN är projektledare. Arbetet kommer att utföras inom fyra arbetspaket där arbetet följs upp vid regelbundna projektmöten, där också fortsatta aktiviteter planeras och projektrisker diskuteras. Parten Chalmers Tekniska Högskola utför karaktärisering av detektorn i renrum (clean-room). Parten Termisk Systemteknik utför simulering av effekter av multibanddetektering vid termografi. Alla projektpartner kommer att vara i kontakt minst en gång varannan vecka under projektet.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.