Återvinning av värmeförluster från förbränningsmotorer

Projektet syftar till att öka verkningsgraden i förbränningsmotorer genom att omvandla både hög- och lågtemperaturförluster till nyttigt arbete.

Projektet ska även ta fram en demonstrator som kombinerar ett mildhybridsystem med ett Rankine-baserat varningssystem i en personbil. 

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • CERC (Centrumbildning, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.