Återvinning av silver från CIGS-solceller

Projektet syftar till att ta fram och verifiera en metod för återvinning av silver från tillverkningsrester av CIGS-solceller och skrotade CIGS-solceller. Midsummer AB utvecklar och tillverkar utrustning för tillverkning av CIGS (Copper-Indium-Gallium-Selenium) solceller på vars yta läggs ett elektriskt ledningsgrid av silver. Återvinningen av silver ger en mer hållbar resurs- och avfallshantering för solcellerna i ett livscykelperspektiv.

Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.