Återvinning av silver från CIGS-solceller

Midsummer AB utvecklar och tillverkar utrustning för tillverkning av CIGS (Copper-Indium-Gallium-Selenium) solceller. På solcellens yta läggs ett elektriskt ledningsgrid av silver. Eftersom silver är en värdefull metall önskar företaget kunna erbjuda kunder som köper tillverkningsmaskinerna en metod för att återta silver fråm tillverksrester. Midsummer vill också ha en metod för att kunna återvinna silvret från skrotade solceller. Projektet har alltså som mål att ta fram och verifiera en metod för återvinning av silver från Midsummers CIGS-solceller. Baserat på en inledande kartläggning av möjliga metoder har hydrokemiska metoder baserade på lakning och renframställning av silver valts.

Samarbetande organisationer

  • Midsummer AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-02-28

Sidansvarig Publicerad: ti 18 jan 2022.