Återvinning av Li från batterierna via förbättrade kemiska omvandlingar med återvunnet kol och vattenlakning

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att använda ett kol som finns i avfallet från litiumjon-batterier för kemisk transformation av litiumföreningar. Projektets huvudmål är: 1. Maximera litium-transformation från dess salter och oxider som finns i batteriavfallet till litiumkarbonat. 2. Minimera avfallsproduktionen genom återvinning av kol från batterierna - lägre produktion av fasta rester. 3. Återvinning av litium via vattenlakning före lakning av mineralsyra och återvinning av tungmetaller (vanligtvis är litiumförlusten i dessa steg cirka 15%). 4. Rengöring av litium till batterikvalitet: 99,95% via nytt extraheringsmedel.

Förväntade effekter och resultat
Litium återvinning kommer att ökas från nuvarande 1% till 95%. Antalet steg för produktionen kommer att minska såväl som förbrukning av kemikalier och energiförbrukning. Enklare återvinning minskar OPEX och slutligt Li-pris. Li kommer att återvinnas från avfallet mer effektivt och renhet kommer att räcka för att det ska återanvändas i batterierna och därmed öka cirkulariteten. Resultatet kommer att förbättra kunskapen inom primär litium produktion och sekundär litium produktion och bidra till doktorandutbildning.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket. WP1, Projektkoordinering, (M0-6), WP2: Litium kemisk transformation via karboterm reduktion, (M0-M2). Termisk förbehandling av proverna via pyrolys och kvalitativ och kvantitativ bestämning av litiumomvandling till litiumkarbonat kommer att utföras. WP3: Selektiv återvinning av litium via urlakning med kolsyrat vatten (M1-M4). Läckage av litium med kolsyrat vatten, bestämning av föroreningar lakningsbeteende. WP4: SX för produktrening (M4-M6).

Startdatum 2021-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-11-30

Sidansvarig Publicerad: sö 01 aug 2021.