Öppen plattform för delad laddinfrastuktur

Godstransporter är grundläggande för internationell handel och ekonomisk utveckling. Transportsektorn står samtidigt för nära 30% av sveriges fossila utsläpp.

Enligt svenska regeringens klimathandlingsplan kan ökad transporteffektivitet samt ökad elektrifiering av transportsystemet bidra till effektiva och hållbara transporter (Regeringen, 2020). Nya förutsättningar skapar nya distributionssystem, vilket kräver både koordinering och effektiviseringsmöjligheter för att bli hållbara (Wiese, Toporowski och Zielke, 2012; Mangiaracina et al., 2015).

Begränsad tillgång av laddinfrastruktur är hinder som gör det svårt för transportaktörer att planera och optimera resursutnyttjandet (Egbue & Long, 2012). En proprietär laddinfrastruktur tillhandahållen av fordonstillverkare genererar höga och svåröverskådliga investeringskostnader i slutna system. Sämre förutsättningar och minskad nyttjandegrad leder på sikt till reducerad konkurrens.

Transportbranschen i Sverige är fragmenterad. Flertalet bolag (Sveriges Åkeriföretag, 2016) har endast ett mindre antal fordon i sin flotta, vilket ökar behovet av integrerad planering och i nformationsdelning genom ICT (Informations- och Kommunikationsteknologi) (Sternberg et al., 2013).

För att driva utvecklingen mot effektiva, uppkopplade och hållbara transporter är denna struktur beroende av kostnadseffektiva lösningar, där planering och bokning av laddning görs tillgängligt i öppna system.

Novoleap vill tillsammans med våra partners, NCC, Mathem AB, Dagab AB, Convini AB och Berendsen Textile Service bidra till en snabbare grön omställning inom transportindustrin i linje med Agenda 2030. Vår ansökan möter väl flera av de 17 områden:

- 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur

- 11 hållbara städer och samhällen

- 12 hållbar konsumtion och produktion

samt indirekt, ett flertal ytterligare områden.

Vårt bidrag syftar till sänkt tröskel för ett ökat användande av eldrivna fordon genom delad laddinfrastruktur i öppna, istället för slutna system. Novoleap Co-operation Platform (NCP) är en innovation, som med hjälp av ICT, knyter ihop varuägare och transportörer i transportsystemet oberoende av storlek och fordonsplattform med olika energileverantörer.

NCP, med delade investeringar, möjliggör ett optimalt nyttjande av infrastruktur. Tillgång på energi kräver en affärsmodell anpassad till de olika aktörernas verksamhetsförutsättningar med kostnader i relation till nyttjandegrad och funktion.

Samarbetande organisationer

  • Novoleap (Privat, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 28 jan 2021.