Älvkyla 2.0

Projektet syftar till att ge GE ökade möjligheter att erbjuda miljövänlig och konkurrenskraftig fjärrkyla i befintliga och nya områden i Göteborg genom en forskarexamen på Chalmers.

Samarbetande organisationer

  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-04-30

Sidansvarig Publicerad: må 04 feb 2019.