Åldringsfenomen kopplade till dynamisk cykling av Li-jon batterier för fordonsapplikation

I projektet kommer en ny metod för att prova batteriåldring att utvecklas där dynamiska körcykler rekonstrueras från verklig applikation till syntetiska. Utifrån dessa kommer elektrokemiska modeller för realistisk batteriåldring att utvecklas för att möjliggöra mer optimal användning av batterier i fordon. Detta har potential att förbättra den långsiktiga konkurrenskraften hos batteridrivna fordon och på så sätt skynda på omställningen till ett mer uthålligt transportsystem.

Samarbetande organisationer

  • COMSOL (Privat, USA)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-08-30
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jan 2021.