Åldring av litium-jon batterier med Ni-rika katoder för elektromobilitet (ALINE)

Syftet med projektet är att öka livslängden för nickel (Ni)-rika litium-jonbatterier (LIB) för fordonstillämpningar. Ni-rika LIB kommersialiseras nu för elfordon på grund av sin höga energitäthet och minskad mängd kobolt. Detta kan dessvärre ske på bekostnad av livslängd, totalkostnad och säkerhet. Målet är att förstå sambanden mellan cellåldring och de ingående materialen, cellkonstruktionen, samt temperatur- och tryckförhållandena. Kobolt är en begränsad resurs som både ökar snabbt i pris och ofta bryts på tvivelaktigt sätt. Därför är det, ur ett hållbarhetsperspektiv, angeläget att kunna minska andelen kobolt.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 09 sep 2019.