Ökad förståelse och modellering av instationär värmeöverföring i motorrum

Syftet med projektet är att öka fordonens effektivitet genom att minska inverkan av motorrummets kylbehov. Projektet ska utveckla CFD-modeller (Computational fluid dynamics) för motorrum och komponenter för både lätta och tunga fordon och med speciellt fokus på hybrida drivsystem. Modellerna ska valideras mot experiment i testrigg. Målsättningen är att minska kylförlusterna med 50 - 100 % beroende på körfall och framdrivningssystem och därmed uppnå energieffektivare fordon

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 11 apr 2019.