QUALITY II - Avancerad kvalitetssäkring av limmade och svetsade förband

Projektet ska utveckla en oförstörande mätmetod baserad på laserultraljud (LUS) i syfte att möjliggöra automatiserad kvalitetssäkring av fogar i industriella miljöer. Målet är att automatiskt kunna utvärdera och kvalitetsbedöma ett stort antal fogar med högre noggrannhet och repeterbarhet än vad som är möjligt med dagens metoder. Aktuella applikationer inkluderar grövre MAG-svetsade strukturer men också limmade, punktsvetsade eller lasersvetsade tunnplåtsförband. Generellt är defekter som äventyrar strukturens säkerhet och livslängd i fokus.

Samarbetande organisationer

  • Permanova Lasersystem (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Cargotech Sweden, Hiab (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • GE Healthcare Bio-Sciences (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.