Pulver och materialdesign för flexibel additiv tillverkning av högpresterande komponenter

Målet är nya pulverlösningar och materialdesign för additiv tillverkning (AM) med fokus på selective laser melting (SLM) illustrerat även via fysiska demonstratörer. SLM dominerar som pulverbäddmetod inom AM. Produktkvalitet beror av pulveregenskaper och metallurgi. Defektkontroll och design kan kopplas till materialens processbarhet. Pulverreologi och ytkemi är centrala för pulverbädd och återanvändning av pulver. Materialutveckling skapas genom pulverdesign i laboratorium för atomiserat pulver. Utvärdering av resultat via demonstratorer stärker implementering.

Projektet skapar både breddade och nya pulverlösningar för AM med demonstration av förbättrade produkter och material. Höganäs kan som ledande pulvertillverkare utveckla pulver utgående från sin know-how och tillverkningskapacitet. Siemens kan som ledande AM-användare etablera nya produkter. RZ Riboverken kan tillföra AM som teknologi för legotillverkning. Forskningsutförarna (Chalmers, Swerea, SU) kan i samverkan sprida tillämpningar av resultat till andra intressenter.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Stockholms universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2015-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.