Pulsade lågbrusförstärkare för kvantinformationssystem

Syfte och mål
Syftet är att demonstrera en pulsad mikrovågsförstärkare med förstärkning och brusprestanda i paritet med existerande statiska förstärkarkonstruktionen i kvantinformationssystem. Målet är en pulsad förstärkare med under 10 mikrowatt effektförbrukning.

Förväntade effekter och resultat
I detta projekt kommer parterna att utveckla ett unikt koncept baserat på pulsad förstärkarteknik vid utläsning av kvantbitar i mikrovågsområdet. Genom att återkoppla elektronikkretsen kan förstärkning stabiliseras och effektförbrukning minimeras, dvs förstärkaren agerar smart. Lyckas projektet har vi en teknologi för att minska effektförbrukningen med 100 gånger jämfört med dagens industriella lösning. Detta skulle stärka deltagande svenska SMFs position på en internationellt växande marknad för kvantdatorer.

Samarbetande organisationer

  • Low Noise Factory AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-07-01
Slutdatum 2024-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 28 okt 2022.