Propeller-skrov interaktionseffekter i vågor - del 2

För att kunna konstruera energieffektiva fartyg samt utrusta dem med lämpliga maskinsystem behöver konstruktören ha kunskap om hur fartygets olika komponenter interagerar. Om exempelvis interaktionseffekter mellan propeller, skrov och roder försummas kan den prognosticerade maskineffekten över- eller underskattas med ungefär 10%. Tack vare de senaste årens utveckling av moderna numeriska beräkningsmetoder samt till viss del även framsteg inom mättekniska metoder så har skeppsbyggnadsingenjörer och hydrodynamiker kunnat utforska dessa interaktionseffekter mer djupgående och på så vis förbättra konstruktionerna. En stor del av dessa studier har dock utförts i modellskala samt i stilla vatten utan inverkan av vågor. Målet med detta projekt är att flytta fram gränserna inom fartygshydrodynamisk forskning ytterligare genom att studera propeller-skrov-interaktion i vågor för att på så sätt kunna erbjuda nya möjligheter att minska fartygs bränsleförbrukning.

Samarbetande organisationer

  • SSPA Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-05-01
Slutdatum 2023-10-31

Sidansvarig Publicerad: to 09 sep 2021.