Project Exit Value Study (EVS) second stage

Förstudien under det första året av projekt EVS resulterade i lovande resultat i hur vi kan förstå och mäta den regionala och globala samhällsekonomiska nyttan av startups, kopplingen mellan ägande exits och samhällsnytta, de entreprenöriella återvinningsmekanismer genom vilka startups ekosystem utvecklas och nya startups skapas och slutligen internationella mönster av ägande exits i Sverige, Israel och USA samt de drivkrafterna bakom dessa mönster. Vi avser nu under den andra fasen av projekt EVS att under tre år fokusera på tre studier med ökad omfattning:
- Utöka och validera ett ramverk för samhällsnyttan av startups
- En internationell jämförelse av finansiering och exit mönster bland startups på regional nivå
- Utöka och validera ett ramverk för entreprenöriella återvinningsmekanismer

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen IMIT (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 25 okt 2019.