Approprieringstrategier för företag som adresserar miljöproblem

Startdatum 2010-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-01-01

Approprieringstrategier för företag som addresserar miljöproblem 

Detta projekt utforskar företagsstrategier för att fånga socialt värde som skapas av miljödifferentierade erbjudanden. Studien använder både kvalitativa och kvantitativa metoder. En inledande fråga i projektet är till vilken grad små miljödifferentierade företag har högre eller lägre vinstmarginal än jämförbara bolag. En viktig uppföljningsfråga är vad som kännetäcknar approprieringsstrategierna hos de företag som mest framgångsrikt tjänar pengar på miljödifferentierade erbjudanden. Projektet är nu i sin andra fas.

Publikationer
Linder, M. (forthcoming) 'A problem-solving perspective on strategies for appropriating environmental value – some implications from considering institutional solutions to social dilemmas' in International Journal of Innovation and Sustainable Development: special issue on The Business Case for Sustainability – Reality or rhetoric?
 
Linder, M (2011) Green business opportunities. Proceedings of R&D Management conference in Norrköping 2011.
 
Linder, M.; Björkdahl, J and Ljungberg, D. (2012) Environmental Orientation and Economic Performance: How Profitable Are Small Green Firms. Academy of Management conference 2012, Boston, US.
 
Björkdahl, J. and Linder, M. (2010). Formulating Problems for Commercializing New Technologies: The Case of Greening. Proceedings of DRUID summer conference 2010, Imperial college: London, June 16-18.
 
Hordern, T. and Linder, M. (2009) Observing Environmental Strategy: Environmental Consideration and the Strategic Management of the Firm. Presented at the 10th CINet Conference, September 5-8, Brisbane, Australia

CBI

Sidansvarig Publicerad: to 15 maj 2014.