Produktkonfigurering med hänsyn till multipla kriterier i en heterogen och dynamisk omgivning

Startdatum 2005-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2011-12-31

Publicerad: on 30 dec 2015. Ändrad: to 02 jun 2016