Produktionslyftet

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Jönköping (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Jönköping (Utgivare, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • Mälardalens högskola (Akademisk, Sweden)
  • Mittuniversitetet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.