Produktionsinnovation

Projektet Produktionsinnovation är strategiskt och skall stödja forsknings- och innovationsprogrammet Produktion2030. Programmet skall i sin tur långsiktigt stärka och utveckla Sverige som produktionsnation. De långsiktiga effekterna av projektet är ökad konkurrenskraft för svensk tillverkningsindustri samt ett överbryggande av gapet mellan produktions- och produktinnovation. Projektet skall genom exempel i svensk industri visa hur central produktionsinnovation är för våra företag.

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.