Producerbarhet och konstruktion för tillverkning av flygmotorkomponenter

Projektet syftar till att ta fram mätetal och verktyg för att bedöma producerbarhet i tidiga utvecklingsfaser. I begreppet producerbarhet ligger en bedömning eller klassificering av hur väl en viss produkt kommer att fungera med ett givet produktionssystem. I projektet antas synsättet att produkten ska anpassas till befintliga produktionsmetoder och system, inte tvärtom. Målet är att ta fram tydlig definition av mätetal för producerbarhet, stödverktyg för analys av producerbarhet samt en integration av föreslagna arbetssätt i GKNs utvecklingsprocess.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.