PrehospIT-stroke

Prehospital sjukvård står inför stora utmaningar. Rätt utnyttjat kan eHälsa på ett signifikant sätt bidra till att möta dessa. Syftet med PrehospIT-Stroke är att skapa bättre förutsättningar för långsiktigt framgångsrik innovation och utveckling med hjälp av eHälsa för näringsliv och sjukvård. Huvudmålen är att dels utforma en rekommendation till harmonisering av termer, begrepp och interoperabilitet, och dels verifiera denna genom att åskådliggöra förbättringar i den prehospitala strokekedjan. Dessutom finns delmål i form av bl.a. produktkoncept och lösningar. Projektet leds av Prehospital ICT Arena inom Lindholmen Science Park AB, och Signaler och System är en av de 21 projektparterna. Projektet leds av Prehospital ICT Arena inom Lindholmen Science Park AB, och Signaler och System är en av de 21 projektparterna.

Samarbetande organisationer

 • Region Halland (Offentlig, Sweden)
 • Västmanlands Läns Tidning (Offentlig, Sweden)
 • Mediteq Svenkebo (Privat, Sweden)
 • Ortivus (Privat, Sweden)
 • Norrbottens läns landsting (Offentlig, Sweden)
 • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
 • Region Kronoberg (Offentlig, Sweden)
 • Saab (Privat, Sweden)
 • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
 • Högskolan i Borås (Akademisk, Sweden)
 • Högskolan i Borås (Utgivare, Sweden)
 • Siemens (Privat, Germany)
 • SOS Alarm (Privat, Sweden)
 • Region Skåne (Offentlig, Sweden)
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset (Offentlig, Sweden)
 • Intersystem (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-11-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.