Prediktering av termomekanisk utmattning av superlegeringskomponenter

Projektet som är en förlängning av ett NFFP5-projekt med samma namn avser att utveckla metoder för simulering av beteenden i valda superlegeringar under cyklisk termomekanisk belastning och bestämma en komponents livslängd under dessa förhållanden. Metoderna ska vara effektiva och användbara för industriella tillämpningar. Förväntade effekter och resultat Projektet kommer att leverera metoder för simulering av deformation/spänning/töjning och livslängd under cyklisk termomekanisk belastning. Detta blir allt viktigare att ha tillgång till inom flygmotorindustrin då kraven på lägre vikt och ökad driftstemperatur ständigt skärps. Införandet av dessa metoder ökar tillförlitligheten i resultaten och därmed möjlighet att sänka osäkerhetsfaktorer. Kalibrerade/validerade materialparametrar kommer att tas fram för av företaget valda superlegeringar. Planerat upplägg och genomförande FE-modellering av provstavsresultat där provstavarna utsatts för olika typer av cyklisk belastning kommer att vara grunden dels till att se om befintliga metoder eventuellt måste utvecklas vidare och dels för materialparameterkalibrering. Experimenten sker inom systerprojektet ´Termomekanisk utmattning av superlegeringar´.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-13

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.