Precisionskylning för CO2-minskning

Projektets syfte är att utveckla CFD-simuleringsmetoder för prediktering av lokal kärnkokning och ytstrukturmodifieringar för att förbättra lokal kylning och möjliggöra effektiv precisionskylning. Konceptet är generiskt och kan användas för kylning av batterier, elektriska motorer och förbränningsmotorer. I detta projekt tillämpas konceptet för förbränningsmotorer. Precisionskylning leder till minskade värmeförluster, vilket innebär lägre bränsleförbrukning, högre prestanda och lägre CO2-emissioner.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.