Portable Plasmonic Air Quality Sensor (PAQSens)

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Insplorion (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.