Poolning av kapacitet i sjukvårdssystem

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 18 nov 2020.