Poolning av kapacitet i sjukvårdssystem

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum 2021-12-31

Publicerad: fr 08 jun 2018.