Plattformsbaserad digital skohandel

Projektets syfte är att utveckla och introducera en digital produktutprovningsplattform för skor som involverar ett nätverk återförsäljare och som revolutionerar den befintliga affärsmodellen för fysisk handel. Projektets två deluppgifter är: (1) att utveckla och testa en prototyp av databas för sko-till-fot-matchning för flera återförsäljare (både med avseende på teknik och affärsmodell), och (2) använda vetenskapliga metoder för att utvärdera effekter av testet i en hel försörjningskedja och utveckla affärsmodellen. Den digitala utprovningslösningen kombinerar en omfattande databas och en matchningsalgoritm som möjliggör direkt matchning av unika kundfötter och skor. En prototyp av mobil-app tas fram och möjliggör kommunikation mellan konsument, återförsäljare och producent. Den långsiktiga visionen är att varje tillverkad sko ska hitta en fot som passar i den. Denna modell för tillverkning, försörjning och försäljning av skor förväntas bidra till ökad lönsamhet för återförsäljare, nöjdare konsumenter, effektivare varuförsörjning och minskade överlager, returer och inkurans.

Samarbetande organisationer

  • Northern LEAD (Centrumbildning, Sweden)
  • Broken Bird Bootmakers AB (Privat, Sweden)
  • corpus.e AG (Privat, Germany)
Startdatum 2018-11-27
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-11-27

Sidansvarig Publicerad: fr 12 apr 2019.