Plattform för analys och modellering av framtida trafiksystem

Fordonsindustrin står inför ett paradigmskifte till följd av den automatisering och elektrifiering av fordon som nu sker runt om i världen. Samtidigt pågår en attitydförändring bland resenärer där trenden visar på att allt fler kommer att prioritera tidseffektivitet och mobilitet över ägande.

Vidare så utgör transportsektorn en stor del av världens totala energiförbrukning och inget tyder på att transportbehovet kommer att minska framöver. För att både möta framtidens transportbehov och klimatutmaningar behövs såldes nya innovativa mobilitetslösningar, och en möjlighet att studera dessa i en övergripande simuleringsmiljö.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-01
Slutdatum 2022-10-31

Sidansvarig Publicerad: lö 18 jan 2020.