Planeringsunderlag för energirenovering av befintliga flerbostadshus

Projektet adresserar ett högaktuellt problem. Energieffektiviserande åtgärder bör lämpligen genomföras i samband med renovering och miljonprogrammens hus står på kö för att bli renoverade. Samtidigt kan kostnaden för energirenoveringar vara svåra att räkna hem utan att hyrorna blir för höga för de boende. För att minska behovet av hyreshöjningar ska projektet undersöka hur underhållsåtgärder kan planeras att genomföras i etapper.

Samarbetande organisationer

  • Framtiden (Övriga, Sweden)
Startdatum 2013-09-30
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.