Planering och innovation inom tjänsteintegrerade produkter (PLANT-2)

Detta projekt syftar till att slutföra, verifiera och implementera resultat från ett tidigare projekt, där fokus legat på värdeskapande och utveckling eller validering av arbetssätt, metoder och verktyg för innovation av tjänsteintegrerade produkter. Projektet inriktas på området helhetsförmåga och konceptstudier inom NFFP med särskild vikt vid värdedriven utveckling och anpassningsförmåga till nya förutsättningar i flygmotorbranschen. Projektets resultat avser att på ett signifikant sätt bidra till ökad hållbarhet genom att öka flygindustrins förmåga att utveckla nya innovativa och hållbara produktlösningar såväl som användarvänliga metoder och verktyg i utvecklingsprocessen.

Projektledare: Ola Isaksson, Produkt- och produktionsutveckling

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-31
Kontakt
​ola.isaksson@chalmers.se
Styrkeområde/Relaterade projekt

​Styrkeområde
Produktion

Relaterade projekt
Konstruktion för prestanda
TOICA

Nyckelord

Product planning, Product innovation, Product service systems, PSS

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
​Wallin, J. (2012). ‘Turning Internal Product Knowledge into External Service Offers: Building PSS Capabilities’, proceedings of the 4th CIRP International Conference on Industrial Product-Service Systems, Tokyo, Japan, November 8th-9th, 2012.

Nilsson, S., Wallin, J., Benaim, A., Annosi, M.C., Berntsson, R., Ritzen, S. and Magnusson, M. (2012). ‘Re-thinking Innovation Measurement to Manage Innovation-Related Dichotomies in Practice’, proceedings at Continuous Innovation Network Conference – CINet 2012, Rome, Italy, September 17-18.

Wallin, J. and Kihlander I. (2012) ‘Enabling PSS development using creative workshops’, proceedings at the International Design Conference – DESIGN 2012, Dubrovnik, Croatia, May 21-24.

Wallin, J. (2011). ‘Increasing Innovation Capability of Product-Service Systems through Collaborative Networks’, Licentiate Thesis, Division of Innovation and Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.

Wallin, J., Larsson, A., Isaksson, O. and Larsson, T. (2011). Measuring Innovation Capability – Assessing Collaborative Performance in Product-Service System Innovation, Proceedings of the 3rd CIRP International Conference on Industrial Product Service Systems, Braunschweig, Germany

Wallin, J., Isaksson, O., Larsson, A. and Larsson, T. (2010). ‘Measuring Innovation Capability in Technology-Focused Development’, proceedings of the 17th International Product Development Management Conference, Murcia, Spain, June 13-15.

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.